Waarom een Upfallshower?
Logo | Upfallshower

Waarom een Upfallshower?

Douche gebruikt water en heel veel gas (energie)

​ “Water kost toch niets” is een veel gehoorde opmerking, maar die overtuiging begint bij veel mensen nu ook af te nemen, want het kost ons wel degelijk iets. Van aardgas weet inmiddels iedere Nederlander hoeveel problemen de winning daarvan geeft en dat aardgas in de toekomst zal gaan verdwijnen als onze voornaamste energiebron. Van de onbeperkt beschikbare hoeveelheid drinkwater in huis is men ook al lang niet meer iedereen overtuigd. Ook wij in Nederland ontsnappen niet aan de waterproblematiek in de nabije toekomst. De grote drinkwaterbedrijven hebben inmiddels aangegeven dat zij verwachten in de toekomst niet meer te kunnen voldoen aan de vraag. De vraag naar drinkwater zal ook nog eens stijgen door toename van de bevolking. Men verwacht een stijging tot 2040 van 30%. Luxe is medeverantwoordelijk voor deze stijging.

Wij douchen er niet minder om en zullen in de toekomst veel meer moeten gaan betalen voor ons douchen. Douche water verwarmen kost energie en energie kost geld. Dat de prijzen van gas en water omhoog zullen gaan de komende jaren dat weet iedereen, dat is ook de enige manier waarop de overheid iets kan doen wil men bezuinigingen op water en gas..

Waar andere huishoudelijke apparaten minder water zijn gaan gebruiken, is het watergebruik bij de douche alleen maar toegenomen. Wij hebben de luxe van riant douchen leren kennen en willen die niet meer kwijt. Een groeiende wereldbevolking zal ook in de toekomst willen douchen net als wij, maar waar halen wij straks dat water vandaan? "

Wereldkaart | Upfallshower

Waterstress

Deze afbeelding geeft de probleemgebieden aan rond onze toekomst en de watervoorziening. Op de wereldkaart is goed te zien dat de probleemgebieden niet meer alleen liggen rond de evenaar, maar ook dat België en een groot deel van Nederland rood zijn in 2040. Nederland onttrekt drinkwater aan de bodem en uit de grote rivieren. Hoe kritiek de waterwinning in Nederland kan zijn bleek in de zomer van 2018, 2019, 2020 en dat soort periodes zullen niet gaan verdwijnen.

Drinkwater | Upfallshower

Meer mensen, zelfde hoeveelheid drinkwater

​Met steeds meer mensen zullen we de dus in de toekomst zelfde hoeveelheid water moeten delen. 1 miljard mensen moesten het in 1830 met dezelfde hoeveelheid drinkwater doen als de 9,3 miljard in 2050. Tel daarbij nog eens op dat er een enorme verschuiving plaats vind op de aarde in de nu nog waterrijke gebieden en je ziet dat er een enorm probleem voor ons aan gaat komen.

Water | Upfallshower

​Waar komt ons drinkwater vandaan?

Ons drinkwater komt via regen of rivieren ons land binnen. Lange periodes met weinig neerslag hebben direct gevolg voor onze drinkwatervoorziening. Meer dan de helft van ons drinkwater komt uit de bodem. Boeren halen ook water uit de bodem voor hun gewassen. In een crisissituatie kan het dus voorkomen dat de overheid voorrang moet gaan verlenen aan de boeren om de oogsten niet in gevaar te laten komen. Ook om die reden zullen wij ons watergebruik moeten gaan aanpassen.

Water vervuiling neem extreem toe

Buiten het feit dat wij telkens minder water tot onze beschikking hebben komt ook nog eens het probleem van vervuiling van het grond en rivierwater steeds vaker om de hoek kijken. Gebruik van giftige stoffen in de landbouw en bij de particulier in de tuin zorgt voor zware verontreiniging van de bodem. Drinkwaterbedrijven moeten steeds meer investeren in reiniging technieken om aan de groeiende vraag te voldoen.

Water is big business

Bij wet is in Nederland geregeld dat de drinkwaterbedrijven nooit in particuliere handen mogen komen. De drinkwaterbedrijven hebben dan ook als aandeelhouders voornamelijk Nederlandse gemeenten. Deze gemeenten krijgen ieder jaar dividend uitgekeerd. Daarnaast heft de staat belasting op drinkwater en BTW. RTL4 heeft onlangs een uitzending gemaakt over "drinkwater de nieuwe melkkoe van de overheid". Willen de drinkwaterbedrijven echt met een duurzame oplossing komen dan zullen zij veel meer moeten gaan inzetten op regenwater en hergebruik van water in huis. Dat betekent wel dat deze organisaties drastisch moeten veranderen qua visie en de aloude bedrijfsvoering die vooral gericht was op omzet maken laten gaan. Voorbeeld van een verouderde bedrijfsvoering blijkt wel uit het feit dat het drinkwater het vertikken om te kijken naar onze Upfallshower die bewezen heeft zeer veel water te besparen…maar misschien dus iets te veel.

Mooie woorden van héél veel tevreden klanten!