Drinkwater bedrijven staan voor een moeilijk keuze - Upfallshower
Logo | Upfallshower

Drinkwater bedrijven staan voor een moeilijk keuze

De toekomst van drinkwater: minder verbruik, meer duurzaamheid

Drinkwaterbedrijven waarschuwen dat ze bij een lange droge zomer het drinkwater niet kunnen garanderen. Drinkwaterbedrijven zijn wettelijk verplicht om ons drinkwater te leveren. Ze mogen alleen omzet maken met de verkoop van drinkwater. Ze hebben geen andere inkomstenbronnen. Ons drinkwater staat onder druk door droogte, bevolkingsgroei en vervuiling. Ons drinkwater komt uit grondwater, regenwater en rivierwater. Grond- en rivierwater zijn steeds meer vervuild en moeilijker te zuiveren. Drinkwaterbedrijven hebben dus een groot probleem dat na het droge jaar 2018 nog erger is geworden.

Er zijn veel producten en innovaties op de markt die water kunnen besparen, zoals onze Upfall Shower. Wij weten dat veel gezinnen in Nederland hun waterverbruik hebben gehalveerd met een Upfall Shower. Met andere producten zoals de Hydraloop en de Just Nimbus kun je het waterverbruik nog verder verminderen. Je kunt dan bijvoorbeeld het douchewater hergebruiken voor de wasmachine of het toilet spoelen met regenwater. Dit is natuurlijk een probleem voor de drinkwaterbedrijven, want minder waterverbruik betekent minder inkomsten, minder waterdruk in het leidingstelsel en minder winstmarges. Drinkwaterbedrijven zullen financieel in de knel komen en hun werk niet meer kunnen doen zoals ze nu doen.

De oplossing is om drinkwaterbedrijven meer ruimte te geven om te experimenteren met de levering van waterbesparende producten. Net zoals de energiebedrijven hun werkwijze hebben veranderd, moeten de drinkwaterbedrijven dat ook doen.